Hypodroom logoHypodroom logo

Index > Sparen en Beleggen

Sparen en Beleggen

Het zal niemand verbazen indien wij zeggen dat de Belgen tot de beste spaarders ter wereld behoren. De voorbije jaren hebben ons echter geleerd dat dit sparen niet altijd doordacht gebeurde. Heel wat spaarders en beleggers hebben veel geld verloren door een onoordeelkundig advies. Er werden de voorbije jaren vele luchtkastelen doorprikt.

Hypodroom biedt enkel spaar -en beleggingsproducten aan die aanvaard zijn door de CBFA (controledienst bank, financiën en verzekeringswezen).

Hypodroom zal steeds van elke maatschappij de beste spaar– en beleggingsvorm aanbieden.
Wij streven ook naar transparantie rond kostenstructuur (bvb in– en uitstapkosten, afkoopwaarden enz…)

Hypodroom biedt U de beste en veiligste spaarformules aan voor Uw kinderen en kleinkinderen waar veiligheid en een maximaal rendement aan elkaar gekoppeld worden.
Ook koopsommen en grotere bedragen kunnen op veilige en rendabele manier belegd worden.

Hypodroom bekijkt gratis en vrijblijvend Uw huidige spaar– en beleggingsproducten in Uw bezit na en wij onderzoeken of wij het eindresultaat kunnen verbeteren.

Hypodroom geeft U adviezen i.v.m. het belastingsvrij sparen. Waarom zou U echter roerende voorheffing betalen wanneer de wetgever andere spaar- en beleggingsvormen toestaat waar U geen euro belastingen op dient te betalen?

Hypodroom biedt U spaarproducten aan waar U een fiscaal voordeel kunt mee doen tot 40% van de betaalde premies.

Copyright 2005 - Hypodroom :: Design by Eaglan Kurek